آهنگ برگشتنه تو

تویی تغییر کردی من همون آدم قبلم

گردنم ننداز اینبار من که با تو بد نکردم

خودم میرم همیشه وقتی تنهایی سراغ من میاد بازم عشقم

نم نمه بارون دوباره پرسه زد اینبار بازم روی چشمم روی چشمم آره عشقم

برگشتن تو کاری با قلبم میکنه آرامش از نو سمت دلم برگرده باز

دیگه نمیخوام جز تو کسی باشه برام هم درد

ببین برگشتن تو کاری با قلبم میکنه آرامش از نو سمت دلم برگرده باز

دیگه نمیخوام جز تو کسی باشه برام هم درد

♫♫♫

منم اونی که پای تو یممونه همیشه خودت بهتر میدونی مه نباشی نه نمیشه

کم کن از دلتنگیام وقتشه سمتت بیام همدمم باشی دوباره

کی میتونه بعد از این بگذره از تو از این لحظه های ناب آره آره

برگشتن تو کاری با قلبم میکنه آرامش از نو سمت دلم برگرده باز

دیگه نمیخوام جز تو کسی باشه برام هم درد

ببین برگشتن تو کاری با قلبم میکنه آرامش از نو سمت دلم برگرده باز

دیگه نمیخوام جز تو کسی باشه برام هم درد

Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp